The Coliseum

Location icon Roma, Italy
Số tham chiếu: 2319
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Stage realization
Vị trí Roma, Italy
Danh mục con BẢO TÀNG
Ứng dụng Partial reconstruction of the arena floor
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề, Archaeological interventions, Vữa neo, Sửa chữa/gia cố kết cấu
Công ty lắp đặt Sacen srl (NA)
Kiến trúc sư Sovrintendenza Archeologica di Roma
Hạng mục Pino Mancini - Mapei SpA
Project Manager Arch. Piero Meogrossi

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei