Blue Lagoon Condominiums

Location icon Miami, USA
Số tham chiếu: 200572
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi residential buildings
Vị trí Miami, USA
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2016
Ứng dụng supply of products for facades protection and decoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2016
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Blue Lagoon Condominium Association
Công ty thầu AG Contractors Corp.
Nhà phân phối của MAPEI John Abell Corporation
Hạng mục Raul Ballester
Project Manager Oneisy Leiva
Mô tả -

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Elastocolor Coat

Elastocolor Coat

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei