Gemona del Friuli Condominium

Location icon Gemona del Friuli, Italy
Số tham chiếu: 5281
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi exterior façades
Vị trí Gemona del Friuli, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 2013
Mở ở 2013
Ứng dụng thermal insulation and wall coatings application
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Ater di Tolmezzo
Công ty lắp đặt De Munari Luciano
Kiến trúc sư ing. Giovanni Rainis
Project Manager geom. Giorgio Filaferro

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETHERM AR1 GG

MAPETHERM AR1 GG

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM EPS

MAPETHERM EPS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM FIX B

MAPETHERM FIX B

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM NET

MAPETHERM NET

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
QUARZOLITE BASE COAT

QUARZOLITE BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
QUARZOLITE TONACHINO PLUS

QUARZOLITE TONACHINO PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei