Furulund Borettslag Condominium

Location icon Oslo, Norway
Số tham chiếu: 1102
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi 10 floor condominium
Vị trí Oslo, Norway
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2016
Ứng dụng thermal insulation and facades colouring
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2016
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Furulund Borettslag
Công ty thầu Viking Entreprenør AS
Công ty lắp đặt Viking Entreprenør AS
Hạng mục Anders Hagen-Næsset, Mapei AS
Project Manager Michael Pedersen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETHERM AR1 GG

MAPETHERM AR1 GG

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei