Vanessa Condominium

Location icon Creazzo, Italy
Số tham chiếu: 5647
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi residential building with annexed shop
Vị trí Creazzo, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 1990
Mở ở 1990
Ứng dụng supply of products for reapir and protection of facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2016
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Condominio Vanessa
Công ty thầu Tricos Costruzioni
Công ty lắp đặt Tricos Costruzioni
Quản lý dự án geom. Daniele Lorenzi
Nhà phân phối của MAPEI Giuriato srl
Hạng mục Bordignon Cristiano
Project Manager Graziano Zordan
Điều phối MAPEI SIGE; Boridngon

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM AR1 LIGHT

MAPETHERM AR1 LIGHT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM NET

MAPETHERM NET

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILANCOLOR PITTURA PLUS

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei