Condominio Via Cherubini

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 5876
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi facciate
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 1960
Mở ở 1961
Ứng dụng fornitura di prodotti per il ripristino delle facciate
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu STUDIO MONTI AMMINISTRATORE
Công ty thầu ICRE SRL
Công ty lắp đặt ICRE SRL
Kiến trúc sư ARCHITETTO COLOMBINI LUCIO
Quản lý dự án ARCHITETTO COLOMBINI LUCIO
Project Manager GEOM LUCIO COLOMBINI
Điều phối MAPEI PELI, BERGAMASCHI, SERAFIN, DI CHIARA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei