Via Gallia Condominium

Location icon Rome, Italy
Số tham chiếu: 6085
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi facades repair
Vị trí Rome, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 1950
Mở ở 1953
Ứng dụng supply of products for facades repair
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Condominio Via Gallia
Công ty thầu Prada Costruzioni
Công ty lắp đặt Prada Costruzioni
Kiến trúc sư Geom. Marco Brunetti
Nhà phân phối của MAPEI Orsolini Amedeo SpA - P.V. ROMA SETTEBAGNI
Hạng mục Alberto Mugnai
Điều phối MAPEI Alberto Mugnai, Roberto Toscani

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER 3296

PRIMER 3296

PRIMER 3296 Acrylic primer in water dispersion with high penetration,…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO

MAPE-ANTIQUE FC GROSSO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE MC

MAPE-ANTIQUE MC

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR PITTURA PLUS

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR PRIMER PLUS

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei