Corte dei Conigli

Location icon Italy
Số tham chiếu: 5700
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi condominiums contruction
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 2012
Mở ở 2017
Ứng dụng supply of products for waterproofing of embedded structures, balconies and ceramic installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2012/2017
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Project Manager ARCH. LAURA FERRARIO

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEBAND

MAPEBAND

Băng cao su kháng kiềm dùng kèm với hệ thống sản phẩm chống thấm gốc xi...
Xây mới : No
MAPEFOAM

MAPEFOAM

Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng ...
Xây mới : No
MAPESIL LM

MAPESIL LM

Keo trám khe silicon trung tính dành cho đá Dùng để trám các mạch đàn...
Xây mới : No
MAPETEX SEL

MAPETEX SEL

Macro-holed, non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing...
Xây mới : No
TOPCEM PRONTO

TOPCEM PRONTO

Vữa trộn sẵn có khả năng điều chỉnh độ co ngót dùng thi công lớp láng sàn...
Xây mới : No
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Product not available for this market,
contact us
Ceramic
Xây mới : No
MAPELASTIC TURBO

MAPELASTIC TURBO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPEPROOF LW

MAPEPROOF LW

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPESILENT ROLL

MAPESILENT ROLL

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei