Cua Dai Bridge

Location icon Quang Nam, Việt Nam
Số tham chiếu: 841152
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Concrete structure
Vị trí Quang Nam, Việt Nam
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 2011
Mở ở 2012
Ứng dụng Admixtures for Concrete
Loại ứng dụng Phụ gia
Nhà phân phối của MAPEI Da Nang Branch

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON EASY 31

DYNAMON EASY 31

DYNAMON EASY 31
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei