7/F China Merchants Logistics Centre

Location icon Tsing Yi, Hong Kong
Số tham chiếu: 852854
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Logistic Warehouse
Vị trí Tsing Yi, Hong Kong
Danh mục con KHO HÀNG, STORE HOUSE
Ứng dụng Waterproofing Slab (Area: 6000 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Sàn, ChỐng thẤm
Công ty thầu Synnex Engineering Ltd
Công ty lắp đặt Synnex Engineering Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PLANISEAL 288
PLANISEAL 288
(Tên sản phẩm trước đây là Idrosilex 2K) Vữa bảo vệ và chống thấm đàn hồi gốc…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei