Hydroelectric building Bergen

Location icon Bergen, Norway
Số tham chiếu: 13
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Facade
Vị trí Bergen, Norway
Danh mục con NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2019
Ứng dụng Facade renovation using Mapetherm EPS System
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Bergen County
Công ty thầu Bergen County
Công ty lắp đặt Etat for Bygg og Eiendoms Muravdeling, Bergen County
Nhà phân phối của MAPEI Mapei AS
Hạng mục Sverre Faugstad, Bergen County and Kenneth Nilsen, Mapei AS
Project Manager Sverre Faugstad, Bergen Kommune
Điều phối MAPEI Kenneth Nilsen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPOXY L

MAPEPOXY L

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM AR1 GG

MAPETHERM AR1 GG

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM NORDIC NETT/HJØRNE

MAPETHERM NORDIC NETT/HJØRNE

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR PAINT PLUS

SILANCOLOR PAINT PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei