Delta City

Location icon Beograd, Serbia
Prvi šoping mol u Srbiji.
Số tham chiếu: 40
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Hidroizolacija, polaganje ploča od kamenog kompozita, podovi u garažama
Vị trí Beograd, Serbia
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2007
Ứng dụng Hidroizolacija, polaganje ploča od kamenog kompozita, podovi u garažama
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2007
Loại ứng dụng Phụ gia, ChỐng thẤm, Công trình ngầm, Sàn
Công ty thầu Gradina d.o.o. Beograd, Deneza M d.o.o. Beo grad

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei