St. James Dam

Location icon Sondrio, Italy
Số tham chiếu: 3661
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Dam Realization
Vị trí Sondrio, Italy
Danh mục con ĐẬP
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2005
Ứng dụng Dam realization
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu Cossi Costruzioni

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei