Turro Detachment - San Raffaele Hospital

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 4392
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Floor remaking
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con BỆNH VIỆN
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2008
Ứng dụng Linoleum installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu O.S. di Omar Habo
Hạng mục Gianni Dal Magro

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei