DTSS - Sewerage System

Location icon Singapore
Số tham chiếu: 650014
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Tunnel realization
Vị trí Singapore
Danh mục con SEWER
Xây dựng ở 2003
Mở ở 2004
Ứng dụng Sewarage tunnel realization
Loại ứng dụng Công trình mới

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei