Dubai Metro - Jeddaf 1/Jeddaf 2 Station (Green Line)

Location icon Dubai, United Arab Emirates
Số tham chiếu: 9710034
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Stair Case
Vị trí Dubai, United Arab Emirates
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2010
Ứng dụng Self Leveling & Screeds
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu JTM-JV
Kiến trúc sư Systra
Nhà phân phối của MAPEI IBS-MAPEI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP

EPORIP

Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi…
Xây mới : No
TOPCEM

TOPCEM

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei