Aria Hotel

Location icon Budapest, Hungary
Số tham chiếu: 482021
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Wellness unit, rooms upstairs, library.
Vị trí Budapest, Hungary
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Ứng dụng Installation of ceramic tiles.
An interesting thing of the tiling is that it covers the floor of the hall in a piano-keyboard-like, undulating fashion forming several distinct arcs, which results in a highly unusual spectacle.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014/2015
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu Laki Ltd., Citadell SK
Công ty lắp đặt Laki Ltd., Citadell SK
Quản lý dự án Zsolt Szécsi, Zoltán Varró
Hạng mục Dávid Kecskeméti
Bạn có thể thích hidegburkolás

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP
EPORIP
Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi phần dùng cho mối nối nguội và…
KERACOLOR FF
KERACOLOR FF
Vữa chít mạch cao cấp không thấm nước với công nghệ DropEffect cho mạch rộng…
KERALASTIC
KERALASTIC
Keo dán gốc polyurethane, hai thành phần, chất lượng cao dùng cho gạch ceramic…
KERALASTIC T
KERALASTIC T
Two-component, high-performance polyurethane adhesive with no vertical slip for…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ và…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
PRIMER G
PRIMER G
Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch cao…
PROSFAS
PROSFAS
Water-based, solvent-free consolidator with high penetration properties for…
KERAFLEX S1
KERAFLEX S1
Product not available for this market,
contact us
KERAPOXY CQ
KERAPOXY CQ
Product not available for this market,
contact us
Mapeband Easy
Mapeband Easy
Product not available for this market,
contact us
MAPEGUM WPS
MAPEGUM WPS
Product not available for this market,
contact us
ULTRAPLAN RENOVATION
ULTRAPLAN RENOVATION
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei