Former residence of Shi Liangcai

Location icon Shanghai, China
Số tham chiếu: 7106
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi masonry restoration
Vị trí Shanghai, China
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 1916
Ứng dụng supplying technical support and products for restoring masonry and renders
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Công ty thầu Shanghai Shanshun Environmental Protection Building Technology Co., Ltd.
Điều phối MAPEI Terry Pu, Mapei Construction Materials (Guangzhou) Co. Ltd

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE MC
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
Product not available for this market,
contact us
MAPESTOP
MAPESTOP
Product not available for this market,
contact us
MAPEWALL MURATURA FINE
MAPEWALL MURATURA FINE
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei