Grand Paris Express Ligne 15 Metro

Location icon Paris, France
Số tham chiếu: 61090
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi automated transit network
Vị trí Paris, France
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Ứng dụng Supply of products for underground backfill grouts
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Công ty thầu Société du Grand Paris
Công ty lắp đặt HORIZON constitué de Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, Bessac et Sade
Kiến trúc sư Systra
Hạng mục Edgar Doledec, Horizon
Điều phối MAPEI Edgar Doledec, Jérôme Darras

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEBENT API 2
MAPEBENT API 2
Product not available for this market,
contact us
MAPEQUICK CBS SYSTEM 1
MAPEQUICK CBS SYSTEM 1
Product not available for this market,
contact us
MAPEQUICK CBS SYSTEM 3
MAPEQUICK CBS SYSTEM 3
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei