Historical building

Location icon Polignano a Mare, Italy
Số tham chiếu: 6119
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi masorny building
Vị trí Polignano a Mare, Italy
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng supply of products for masonry restoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu SIG. MODUGNO VINCENZO
Công ty thầu LAVORI ACROBATICI SRLS
Công ty lắp đặt LAVORI ACROBATICI
Kiến trúc sư ARCH. MARIO CAPRIOLO
Nhà phân phối của MAPEI F.LLI PANTALEO SNC
Hạng mục DISPOTO GIAMMARIO
Project Manager ARCH. MARIO CAPRIOLO
Điều phối MAPEI ING. DISPOTO GIAMMARIO - DIVISIONE GRANDI PROGETTI MAPEi SPA, COCO ANGELO, DE BENEDETTIS VITO

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei