Public Toilet at Dyer Ave

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852926
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Public Toilet
Vị trí Hong Kong
Danh mục con BỒN TẮM
Ứng dụng Installation & grouting of Ceramic Tile (Area: 545 sq.m) S26(300x600x10 mm)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Tile & stone installation systems
Chủ sở hữu ASD
Công ty thầu K-Peak
Kiến trúc sư LD
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX P9
ADESILEX P9
High-performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open…
KERAFLEX
KERAFLEX
Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng với tính năng chống trượt và có thời gian thi…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei