Encore Melaka Theatre

Location icon Malaysia
Đọc các bài viết chuyên sâu của chúng tôi từ Realtà Mapei quốc tế

Projects

Waterproofing work in the main theatre of Malacca City.

Số tham chiếu: 60000049
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Stage area
Danh mục con NHÀ HÁT
Mở ở 2018
Ứng dụng Waterproofing works on stage
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ...
Concrete post-tensioned slab
Trong nhà
Xây mới : Có
MAPELASTIC FOUNDATION

MAPELASTIC FOUNDATION

Two-component, flexible cementitious mortar for waterproofing concrete...
Concrete post-tensioned slab
Trong nhà
Xây mới : Có
MAPETOP SP

MAPETOP SP

Chất làm cứng mặt sàn dạng bột khoáng trộn sẵn Mapetop SP là chất làm...
Concrete post-tensioned slab
Trong nhà
Xây mới : Có
PLANISEAL 288

PLANISEAL 288

Vữa bảo vệ và chống thấm đàn hồi gốc xi măng
Concrete post-tensioned slab
Trong nhà
Xây mới : Có
PLASTIMUL PU

PLASTIMUL PU

Product not available for this market,
contact us
Concrete post-tensioned slab
Trong nhà
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei