Encore Melaka Theatre

Location icon Malacca, Malaysia
Số tham chiếu: 60000049
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Stage area
Vị trí Malacca, Malaysia
Danh mục con NHÀ HÁT
Mở ở 2018
Ứng dụng Waterproofing works on stage
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ và…
MAPELASTIC FOUNDATION
MAPELASTIC FOUNDATION
Two-component, flexible cementitious mortar for waterproofing concrete surfaces…
MAPETOP SP
MAPETOP SP
Chất làm cứng mặt sàn dạng bột khoáng trộn sẵn Mapetop SP…
PLANISEAL 288
PLANISEAL 288
(Tên sản phẩm trước đây là Idrosilex 2K) Vữa bảo vệ và chống thấm đàn hồi gốc…
PLASTIMUL PU
PLASTIMUL PU
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei