Extension of Block A of TWGH Jockey Club Rehabilitation Complex, Wong Chuk Hang 東華三院賽馬會復康中心

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852195
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi No. 4 Welfare Road, Wong Chuk Hang, Aberdeen, Southern District
Vị trí Hong Kong
Danh mục con LÂU ĐÀI
Ứng dụng Floor leveling and smoothing with Novoplan 21 CN
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu Chung Ying Building (Engineering) Materials Ltd.
Công ty lắp đặt Chung Ying Building (Engineering) Materials Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd.

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

NOVOPLAN 21

NOVOPLAN 21

Vữa tự san phẳng và đóng rắn nhanh dùng cho…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei