External wall waterproofing at Tai Po Industrial Estate Phase 2 FL Production Building, Tai Po, Hong Kong

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852704
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi No. 2-4 Dai Fat Street, Tai Po, N.T.
Danh mục con NHÀ MÁY
Ứng dụng Waterproofing work of exteranl wall (Area: 1000 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Hong Kong Science and Technology Parks Corporation
Công ty thầu TW Engineering Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa...
Trong nhà
1000sq/m
Xây mới : No
PURTOP 400M HK

PURTOP 400M HK

Product not avalaible for this market,
contact us
Trong nhà
1000sq/m
0m
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei