Physiotherapy Clinic

Location icon Montemarciano, Italy
Số tham chiếu: 7003
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Physiotherapy studio
Vị trí Montemarciano, Italy
Danh mục con CLINIC
Mở ở 2020
Ứng dụng Supply of products for concrete restoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu Studio Atlante di Francesco Catena Fisioterapista
Công ty thầu Edil Mak di Ilmija Sadiku
Công ty lắp đặt Edil Mak di Ilmija Sadiku
Kiến trúc sư Ing. Matteo Catena
Quản lý dự án Studio MaCa
Nhà phân phối của MAPEI Tonelli & Nicolini
Điều phối MAPEI VERLENGIA - BORGHI/BARCA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei