City Swimming Pool, Veszprém

Location icon Veszprém, Hungary
Số tham chiếu: 422021
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Tiling and waterproofing of pool shell and in other basement rooms and bathrooms. Roof waterproofing on 4,000 square meters.
Vị trí Veszprém, Hungary
Danh mục con Spa
Ứng dụng Mapei products were used in the largest quantities for tile installation but contractors also relied on our concrete admixtures and construction chemicals for constructing pool shells. Roof insulation was additional application fields of Mapei solutions.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Công trình mới, ChỐng thẤm
Nhà phân phối của MAPEI Pillér Épker, Bau-Systeme ’92 Kft.

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERACOLOR FF
KERACOLOR FF
Vữa chít mạch cao cấp không thấm nước với công nghệ DropEffect cho mạch rộng…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ và…
MAPELASTIC AQUADEFENSE
MAPELASTIC AQUADEFENSE
Màng chống thấm dạng lỏng, trộn sẵn, khô cực nhanh, có khả năng đàn hồi, dùng…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
KERAFLEX S1
KERAFLEX S1
Product not available for this market,
contact us
KERAPOXY CQ
KERAPOXY CQ
Product not available for this market,
contact us
Mapeband Easy
Mapeband Easy
Product not available for this market,
contact us
MAPECURE SRA
MAPECURE SRA
Product not available for this market,
contact us
MAPEFIBRE NS18
MAPEFIBRE NS18
Product not available for this market,
contact us
MAPEFORM ECO OIL
MAPEFORM ECO OIL
Product not available for this market,
contact us
Mapeplan D 15
Mapeplan D 15
Product not available for this market,
contact us
MAPEPLAN EVO SK
MAPEPLAN EVO SK
Product not available for this market,
contact us
MAPETEX SYSTEM
MAPETEX SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP FAST 330
PLANITOP FAST 330
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei