First Church of Christ Scientist

Location icon Mid-Levels, Hong Kong
Số tham chiếu: 852736
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Church
Vị trí Mid-Levels, Hong Kong
Danh mục con NHÀ THỜ
Ứng dụng Protecting against rising damp
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu First Church of Christ Scientist
Công ty lắp đặt Ding Hsung Construction Co.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)
Bạn có thể thích Crkva waterproofing

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESTOP

MAPESTOP

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei