Fredrikstad Seafoods On-shore Fish Farm

Location icon Fredrikstad, Norway
Số tham chiếu: 10
Danh mục: PRODUCTION FACILITIES

Xây dựng

Kho bãi Waterproofing fish tanks
Vị trí Fredrikstad, Norway
Danh mục con VARIOUSSILOS
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2019
Ứng dụng Waterproofing fish tanks using polyurea-based membranes
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Công trình mới, Chuẩn bị bề mặt
Chủ sở hữu Fredrikstad Seafoods AS
Công ty thầu Fredikstad Seafoods Engineering
Công ty lắp đặt Resconsult AS
Nhà phân phối của MAPEI Mapei AS
Hạng mục Resconsult AS, FMVfoto & Fredrikstad Seafoods
Project Manager Ketil Fjeld
Điều phối MAPEI Erik Gabrielsen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT DV

MAPECOAT DV

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
700m2
0m
Xây mới : Có
MAPEPRIMER M

MAPEPRIMER M

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
7800m2
0m
Xây mới : Có
PURTOP 1000

PURTOP 1000

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
7100m2
0m
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei