Fuzhou Tai Five Four North City Plaza

Location icon Fuzhou, China
Số tham chiếu: 862076
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi 48,000m² Carpark
Vị trí Fuzhou, China
Danh mục con TOWER GARAGE
Xây dựng ở 2013
Ứng dụng 48,000m² commercial carpark of Fuzhou Taihe Five Four North City Plaza using Mapefloor I 312, Mapefloor I500 W,Mapecoat I600 W, Mapefloor I900 to install it.
Loại ứng dụng Công trình mới

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT I 600W
MAPECOAT I 600W
Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được dùng…
MAPEFLOOR I 312
MAPEFLOOR I 312
Sơn epoxy hai thành phần, không dung môi cho hệ sàn lăn phủ
MAPEFLOOR I 500 W
MAPEFLOOR I 500 W
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần tan trong nước, có màu sắc trung tính và khả…
MAPEFLOOR I 900
MAPEFLOOR I 900
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei