Galaxy Resort Hotel Phrase 1, Cotai

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852210
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Galaxy Resort Hotel Phrase 1, Cotai
Vị trí Hong Kong
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Ứng dụng Installation of stone tiles
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014/2015
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Chủ sở hữu Galaxy Resort Hotel
Công ty thầu Fullerton Architecture Engineering Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd.

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAPOXY

KERAPOXY

Vữa epoxy chít mạch và dán gạch chống axít, hai thành phần hiện có 26 màu,…
Xây mới : No
KERAPOXY ADHESIVE

KERAPOXY ADHESIVE

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei