Passage Arcade

Location icon San Pietroburgo, Russian
Số tham chiếu: 3277
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Floor remaking
Vị trí San Pietroburgo, Russian
Danh mục con PEDESTRIAN AREA
Xây dựng ở 2003
Mở ở 2003
Ứng dụng Installation of ceramic tiles
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2003
Loại ứng dụng Sàn

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei