Gallery of the Vatican Apostolic Library

Location icon Città del Vaticano, Vatican City State
Số tham chiếu: 648
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Museum and library
Vị trí Città del Vaticano, Vatican City State
Danh mục con THƯ VIỆN
Xây dựng ở 1994
Mở ở 1995
Ứng dụng Installation of porcelain tiles
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu ABI Group
Công ty lắp đặt Deil Pav di Sandro Sigismondi
Kiến trúc sư Arch. Adalberto Dal Lago
Project Manager инж. Pier Carlo Cuscianna

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei