GORNIK BYTOM SPORTS CLUB

Location icon Bytom, Poland
Số tham chiếu: 20183
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi IN-DOOR TENNIS COURTS
Vị trí Bytom, Poland
Danh mục con TENNIS FIELD
Ứng dụng Technical consulting, substrate preparation, delivery of materials and assembly 2700 m2 in MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT SYSTEM for a complex of four in-door tennis courts.
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu GORNIK BYTOM SPORTS CLUB
Công ty thầu ROWIT Gorzow Wielkopolski
Công ty lắp đặt ROWIT Gorzow Wielkopolski
Hạng mục Lukasz Matuszewski, Tadeusz Leksander, Arkadiusz Wojtkiewicz
Điều phối MAPEI Lukasz Matuszewski, Tadeusz Leksander, Arkadiusz Wojtkiewicz

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei