Kremlin Grand Palace

Location icon Moscow, Russian
Số tham chiếu: 2402
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi S.Andrea and S.Alessandro rooms
Vị trí Moscow, Russian
Danh mục con BẢO TÀNG
Xây dựng ở 1998
Mở ở 1998
Ứng dụng inlaid wooden floors installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty lắp đặt MPR di Buccinasco (MI)
Nhà phân phối của MAPEI MPR
Điều phối MAPEI Davide Ottolini

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei