Villa Feltrinelli Grand Hotel

Location icon Gargnano, Italy
Số tham chiếu: 5673
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi exterior flooring
Vị trí Gargnano, Italy
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2017
Ứng dụng supply of products for application of exterior flooring with gravel exposed effect
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Grand Hotel Villa Feltrinelli
Công ty thầu Impresa Edile Luku Artan
Công ty lắp đặt Lithospav di Leone Savino

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

COLOR PAVING ADMIX
COLOR PAVING ADMIX
Product not available for this market,
contact us
MAPEWASH PO
MAPEWASH PO
Product not available for this market,
contact us
MAPEWASH PROTEX
MAPEWASH PROTEX
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei