Pirelli Skyscraper

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 3364
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi sede il Consiglio regionale della Lombardia
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con VĂN PHÒNG
Xây dựng ở 1956
Mở ở 1960
Ứng dụng repairing the façade’s glass mosaic coverings, remaking the external pavements laying the internal floors and consolidating the concrete structures
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2002/2005
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu Regione Lombardia
Công ty thầu Grassi & Crespi Srl. e Marcora Srl; Eleca
Công ty lắp đặt Biesse, Milano; Liuni, Milano
Kiến trúc sư Giò Ponti
Nhà phân phối của MAPEI Biesse, Liuni
Hạng mục Gianni Dal Magro, Massimiliano Nicastro - Mapei SpA
Điều phối MAPEI Andrea Aliverti,Tiziano Cerulli, Luigi Coppola, Fulvio Bianchi, Paolo Giglio, Massimiliano Nicastro e Matteo Venturini.

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei