Green ART Gallery

Location icon Dubai, United Arab Emirates
Số tham chiếu: 9710037
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Interiors & Gypsum Boards Installation
Vị trí Dubai, United Arab Emirates
Danh mục con CỬA HÀNG TRƯNG BÀY
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2010
Ứng dụng Interiors & Gypsum Boards Installation
Loại ứng dụng Thi công trám khe
Công ty thầu Handy Manny

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLEX AC4

MAPEFLEX AC4

Keo trám khe gốc acrylic dùng cho bề mặt đã được sơn phủ Dùng để trám các…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei