Grotte de fraîcheur du Château de Bonrepos-Riquet

Location icon Bonrepos-Riquet, France
Fourniture des produits nécessaires au confortement de la voûte
Số tham chiếu: 6031
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Grotte de fraîcheur sur le domaine de Bonrepos-Riquet
Vị trí Bonrepos-Riquet, France
Danh mục con ARCHLÂU ĐÀIĐÀI TƯỞNG NIỆM
Ứng dụng Fourniture des produits nécessaires au confortement de la voûte
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Vữa neo, Thi công trám khe, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Mairie de Bonrepos-Riquet
Công ty lắp đặt entreprise Jam
Kiến trúc sư Raphaël Blohorn - Julien Tajan
Hạng mục Emmanuel Lacombe
Điều phối MAPEI Emmanuel Lacombe, Thierry Labat
Mô tả Contrôle scientifique et technique : DRAC et Architectes des Bâtiments de France / BET Structure : 1G2L Entreprise de mise en

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Bạn có thể thích castle

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFIX VE SF

MAPEFIX VE SF

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : No
PLANISEAL PK

PLANISEAL PK

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei