Hardangerbadet

Location icon Øystese, Norway
Số tham chiếu: 17
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Swimming pools
Vị trí Øystese, Norway
Danh mục con HỒ BƠI
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2019
Ứng dụng Delivery of complete solutions for waterproofing, tiling and concrete preparation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông, Floor/wall covering, Công trình mới, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Hardangerbadet AS
Công ty thầu LAB Entreprenør AS
Công ty lắp đặt Smistad Mur og Flis AS
Nhà phân phối của MAPEI Modena Gruppen
Hạng mục Viggo Moen, Mapei AS
Điều phối MAPEI Viggo Moen, Alf Ruud

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEBAND

MAPEBAND

Băng cao su kháng kiềm dùng kèm với hệ thống sản phẩm chống thấm gốc xi…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPEGROUT T40

MAPEGROUT T40

Medium-strength (40 MPa), compensated-shrinkage fibre-reinforced…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PRIMER G

PRIMER G

Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
ADESILEX PG1

ADESILEX PG1

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
CONFIX

CONFIX

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
CONFIX FIN

CONFIX FIN

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPEPOXY HD-G

MAPEPOXY HD-G

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
KERAPOXY DESIGN

KERAPOXY DESIGN

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPEGUM WPS

MAPEGUM WPS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MAPEPOXY L

MAPEPOXY L

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MEGALITE S2

MEGALITE S2

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
MEGARAPID 2K PLUS

MEGARAPID 2K PLUS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PLANICRETE

PLANICRETE

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PRIMER FD

PRIMER FD

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PRIMER VT PLUS

PRIMER VT PLUS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PROCRETE 2K

PROCRETE 2K

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
PROCRETE 2K POWDER

PROCRETE 2K POWDER

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có
REDISIT

REDISIT

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei