Heron Bay Condominium

Location icon Singapore
Số tham chiếu: 650093
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Bedrooms
Vị trí Singapore
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2014
Mở ở 2014
Ứng dụng Levelling compound for rooms
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu AR-crete Flooring Specialist (S) Pte Ltd
Công ty lắp đặt AR-crete Flooring Specialist (S) Pte Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei Far East Pte Ltd

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

NOVOPLAN 21

NOVOPLAN 21

Vữa tự san phẳng và đóng rắn nhanh dùng cho…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei