Hollywood Casino

Location icon Maryland Heights, USA
Số tham chiếu: 200554
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi interior rooms and baths
Vị trí Maryland Heights, USA
Danh mục con SÒNG BẠC
Xây dựng ở 2013
Mở ở 2014
Ứng dụng supply of products for waterproofing and tiles setting
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2013/2014
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Chủ sở hữu Penn National Gaming, Inc.
Công ty thầu Turner Construction Company
Công ty lắp đặt Tony Prince Company
Kiến trúc sư Yeager Architecture, Inc./Kuhlmann Design Group, Inc.
Nhà phân phối của MAPEI Daltile St. Louis
Hạng mục Michael Marxer
Project Manager Dan Fuller - Tony Prince Co.
Mô tả -

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ECO Prim Grip

ECO Prim Grip

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapecem Quickpatch

Mapecem Quickpatch

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapeguard 2

Mapeguard 2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEI SM Primer

MAPEI SM Primer

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapelastic AquaDefense

Mapelastic AquaDefense

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Primer T

Primer T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Topcem Premix

Topcem Premix

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultracontact

Ultracontact

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultracontact RS

Ultracontact RS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultraflex 2

Ultraflex 2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultraplan Easy

Ultraplan Easy

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei