Hotel Astoria

Location icon Bad Hofgastein, Austria
Số tham chiếu: 1036
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Verlegung von Großformat-Fliesen
Vị trí Bad Hofgastein, Austria
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Ứng dụng Primer G, Mapegum, Mapelastic, Keraflex Vario Quick, Keracolor Plus, Mapesil AC, Planitop Fast
Loại ứng dụng Tile & stone installation systems, ChỐng thẤm
Công ty lắp đặt Service Team Edin GmbH
Điều phối MAPEI Thomas Sparber

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei