Hotel M89

Location icon Milan, Italy
Số tham chiếu: 5672
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi exterior flooring
Vị trí Milan, Italy
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2017
Ứng dụng supply of products for application of exterior flooring with gravel exposed effect
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Gucci
Công ty thầu Nikila Invest
Công ty lắp đặt Sebastianelli Pavimenti srl

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

COLOR PAVING ADMIX
COLOR PAVING ADMIX
Product not available for this market,
contact us
Product not found
MAPEWASH PROTEX
MAPEWASH PROTEX
Product not available for this market,
contact us
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei