Piram Hotel

Location icon Rome, Italy
Số tham chiếu: 6082
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi facades
Vị trí Rome, Italy
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 1900
Mở ở 1905
Ứng dụng supply of products for facades restoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Hotel Piram
Công ty thầu IONART
Công ty lắp đặt IONART
Nhà phân phối của MAPEI Colorificio Ardizzone
Hạng mục Alberto Mugnai
Điều phối MAPEI Alberto Mugnai, Flavio Pallotta

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
PLANITOP RASA & RIPARA

PLANITOP RASA & RIPARA

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILANCOLOR PITTURA

SILANCOLOR PITTURA

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILANCOLOR PRIMER

SILANCOLOR PRIMER

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILEXCOLOR PITTURA

SILEXCOLOR PITTURA

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILEXCOLOR PRIMER

SILEXCOLOR PRIMER

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei