Hotell Riverton

Location icon Gothenburg, Sweden
Số tham chiếu: 1010
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Hotel facilities
Vị trí Gothenburg, Sweden
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Mở ở 1991
Ứng dụng New floors in service areas and rooms - New Spa facilities
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2021
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Hotel Riverton
Công ty thầu Vestia
Công ty lắp đặt Kungälv Natursten AB and Ludwigs Bygg Pool and Wellness AB
Kiến trúc sư Monteconis Franjola Design White Architect
Nhà phân phối của MAPEI Kakelpalatzet Göteborg och Brukspecialisten Göteborg
Hạng mục MA Media
Project Manager Tomas Axelsson
Điều phối MAPEI Christer Ehrenholm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1
Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng có độ đàn hồi cao, chống trượt khi thi công trên…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
ELASTORAPID
ELASTORAPID
Product not available for this market,
contact us
Product not found
MAPELASTIC TU SYSTEM
MAPELASTIC TU SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
MAPEPOXY L
MAPEPOXY L
Product not available for this market,
contact us
REDIREP 45 RSF
REDIREP 45 RSF
Product not available for this market,
contact us
REDISIT
REDISIT
Product not available for this market,
contact us
ULTRALITE S2
ULTRALITE S2
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei