House at Luk Chau Tsuen

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852696
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Flat roof
Vị trí Hong Kong
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng Re-roofing / Application of waterproofing spray membrane on flat roof (Area: 400 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Công ty thầu TW Engineering Ltd.
Công ty lắp đặt TW Engineering Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa...
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANICRETE

PLANICRETE

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PURTOP 400M HK

PURTOP 400M HK

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei