Hyatt Place

Location icon Frankfurt, Germany
Số tham chiếu: 2
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi rooms
Vị trí Frankfurt, Germany
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2018
Ứng dụng supply of products for textile floors
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Union Investment Real Estate GmbH
Công ty thầu Dach Arge Hyatt Bilfinger Hochbau/Karl Gemünden
Công ty lắp đặt Sybotec GmbH
Kiến trúc sư Reichel + Stauth. Braunschweig
Quản lý dự án Feuring Hotelconsulting GmbH
Điều phối MAPEI Olaf Enke, Mapei GmbH (Germany)
Mô tả Interior design: JOIDesign

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRABOND ECO TX1

ULTRABOND ECO TX1

Product not available for this market,
contact us
Carpet
Trong nhà
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei