Possenti Impianti factory

Location icon Pisa, Italy
Số tham chiếu: 5073
Danh mục: PRODUCTION FACILITIES

Xây dựng

Kho bãi roofing
Vị trí Pisa, Italy
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 2011
Mở ở 2011
Ứng dụng waterproofing with synthetic membranes
Loại ứng dụng ChỐng thẤm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLEX PU40

MAPEFLEX PU40

Keo trám khe gốc polyurethane có module đàn hồi thấp Sản phẩm trộn sẵn,...
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei