UTDM

Location icon Caudan, France
Số tham chiếu: 3739
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Concrete restoration
Vị trí Caudan, France
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 2004
Mở ở 2005
Ứng dụng Concrete restoration
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei