Institute of Technology Abu Dhabi

Location icon Dubai, United Arab Emirates
Số tham chiếu: 9710036
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Water Plugging
Vị trí Dubai, United Arab Emirates
Danh mục con TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2010
Ứng dụng Waterproofing & Repair
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Ministry of Education
Công ty thầu Trojan Contracting
Kiến trúc sư Syrconsult
Nhà phân phối của MAPEI IBS-MAPEI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

LAMPOSILEX

LAMPOSILEX

Vữa thủy lực khô và đóng rắn nhanh dùng để…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei